Mēs piedāvājam kanisterapiju - terapija ar speciāli apmācītiem suņiem.

Kanisterapija ir metode, kas pastiprina rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni.

Nodarbības vada sertificēts kanisterapeits Svetlana, ar suni Jass Lass jeb Džesle

Uzziņas un pieraksts pa tālruni 26527937

nodarbibas2nodarbibas5nodarbibas1nodarbibas3nodarbibas4

 

 

dzeza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jass Lass Black IMP

Ņjūfaundlendas šķirne

dz. 23.10.2013.

2014. gadā veiksmīgi nokārtots kanisterapijas suņa sertifikāts, ir pieredze darbā pie bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

 

 

Balī of Ogrleand

Sibīrijas haskijs

dz. 07.08.2010.

Mīļākā nodarbošanās kamanu vilkšana

 

 

 

 

Kanisterapijas darbības veidi:

 • Sastapšanās ar suni (SS)
 • Apmācības ar suni (AS)
 • Terapija ar suni (TS)
Terapija ar suni (TS)

tas ir vingrinājumu komplekts, kas virzīts uz konkrētu, ieplānotu rehabilitācijas mērķi un kurā ir ietverta ar rehabilitantu vai ārstējošo ārstu saskaņota metodika. TS raksturīga ir individuāla pieeja katram dalībniekam, ņemot vērā viņa iespējas un vajadzības. TS tiek pilnībā dokumentēta: katram dalībniekam ir ‘informācijas karte’ un ‘nodarbību norises karte’, kurās tiek ierakstīts vingrojumu veids un to radītais efekts. Tas dod iespēju pārliecināties par metodes lietderīgumu un efektivitāti. TS ir ar attīstības efektu – tas ir, gūstot panākumus rehabilitācijā, TS kļūst pakāpeniski sarežģītāka. Visefektīvākā nodarbību forma ir individuālas nodarbības

 • Metodika ,kas ir saskaņota ar rehabilitantu vai ārstējošo ārstu
 • Raksturīga individuāla pieeja katram dalībniekam
 • Ņem vērā viņa iespējas un vajadzības
 • Tiek pilnībā dokumentēta
 • Katram dalībniekam ir ‘informācijas karte’ un ‘nodarbību norises karte’, kur raksta vingrojumu veidus un to radītos efektus
 • Ar attīstības efektu –gūstot panākumus rehabilitācijā, vingrinājumi kļūst sarežģītāki
 • Nodarbību forma individuāla

Indikācijas.

Nevar pilnībā uzskaitīt visas disfunkcijas, kuras var tikt rehabilitētas ar kanisterapijas palīdzību, jo saraksts ar katru dienu palielinās. Kopumā tiek uzskatīts, ka kanisterapija rehabilitē:

 • Problēmas psihiskajā sfērā.
 • Problēmas fiziskajā sfērā.
 • Problēmas intelektuālajā sfērā.
Problēmas sabiedriskajā sfērā (saskarsmes sfērā).

 

Sastapšanās ar suni (SS)

Nodarbības ar suni, kuru mērķis ir izveidot pozitīvu kontaktu starp dalībnieku un suni. Spontānas, jautras spēles laikā, kuru vada terapeits, dalībnieki pierod pie kontakta ar suni, glāsta viņu, dod komandas. SS nodarbības dod dalībniekiem pozitīvu emocionālu lādiņu, gandarījumu, ko rada kontakts ar suni, likvidē bailes no saskarsmes ar apkārtējiem, stimulē uztveres un novērošanas spējas, ļauj atslēgties no esošās realitātes. Atkarībā no aprūpējamo iespējām un vajadzībām nodarbības var būt individuālas vai arī var strādāt grupā. Nodarbības var būt kā vienreizīgas tikšanās vai arī cikliskas. Nodarbību ilgums viennozīmīgi nav noteikts. SS nodarbības netiek dokumentētas.

Mērķis-izveidot pozitīvu kontaktu starp dalībnieku un suni.

 • glāstot
 • dodot komandas
 • komunicējot

Nodrošina:

 • pozitīvu emocionālu lādiņu
 • likvidē bailes no saskarsmes ar apkārtējiem
 • stimulē uztveres un novērošanas spējas
 • ļauj atslēgties no esošās realitātes

Var būt :

 • individuālas  nodarbības vai darbs grupā
 • kā vienreizīgas tikšanās vai cikliskas

Svarīgi:

 • nodarbību ilgums nav noteikts

Apmācības ar suni (AS)

Nodarbību mērķis ir uzlabot bērna intelektuālās un izzināšanas spējas. To var veikt tikai persona, kas apguvusi speciālu apmācību (scenāriju) un ir praktiski un teorētiski zinošāka par SS vadītāju. Tāpēc AS tiek izceltas atsevišķā formā. Nodarbības parasti notiek bērnu dārzos un pamatskolās. Suns tiek pielietots kā ‘’zinātnisks pamatlīdzeklis’’, motivē bērnus mācīties un, radot draudzīgāku vidi, palielina zināšanu apguves iespējas. Bērns ar lielāku interesi apgūst vielu, kur varonis ir viņa jaunais draugs – suns. AS palīdz bērniem ar pavājinātu uztveri vai nevēlēšanos uztvert (dažādu iemeslu dēļ) labāk apgūt vielu un stimulē bērnu apmeklēt skolu (uzturēšanos skolā). Nodarbības tiek vadītas grupās (klasēs) vai individuāli. Nodarbībām ir scenārijs programmas apguvei. Rekomendējama nodarbību dokumentēšana un apkopošana, īpaši individuālajās nodarbībās.

Mērķis - ir uzlabot bērna intelektuālās un izzināšanas spējas.

Nodarbības notiek bērnu dārzos un pamatskolās

 • Suns motivē bērnus
 • Suns palielina zināšanu apguves iespējas
 • Palīdz bērniem ar pavājinātu uztveri vai nevēlēšanos uztvert labāk apgūt vielu
 • Stimulē bērnu apmeklēt skolu (uzturēšanos skolā)
 • Nodarbības tiek vadītas grupās (klasēs) vai individuāli